REMAX bouwt REMAX mantel zorgwoningen:

Elke mantelzorgwoning wordt volledig op maat gemaakt en uitgevoerd volgens uw zorgwensen, daarbij is elke aanpassing mogelijk die u maar wenst. Wij begeleiden u van het eerste idee en advies tot productie, transport en plaatsing. Ook wanneer uw zorgwensen veranderen en uw mantelzorgwoning dient te worden aangepast.

Een Remax mantelzorgwoning is een aangepaste woning die, rekening houdend met de wettelijke eisen, in uw tuin wordt geplaatst. De mantelzorgwoning, gebouwd met duurzaam, onderhoudsvriendelijk materiaal, kan snel worden geplaatst. Mocht de mantelzorg niet meer nodig zijn kan de woning ook weer snel en efficiënt worden weggehaald (eventueel door bemiddeling van ons bij de verkoop van de zorgwoning).

Een mantelzorgwoning staat op privéterrein, is gelijkvloers en goed toegankelijk met een rolstoel of rollator. De woning bestaat in ieder geval uit een woonkamer, slaapkamer, keuken, toilet en douche en of bad. 

Remax ontwerpt en bouwt elke mantelzorgwoning volledig op maat, overeenkomstig uw zorgwensen, daarbij is elke aanpassing mogelijk die u maar wenst. Wij begeleiden u van het eerste idee en advies tot productie, transport en plaatsing. Ook wanneer uw zorgwensen veranderen en uw mantelzorgwoning dient te worden aangepast.

De Remax woningen, opgebouwd als een houtskeletbouwwoning, voldoen aan het bouwbesluit, hebben standaard een plafondhoogte van 260cm, kunststof kozijnen, onderhoudsarm, hoge isolatiewaarden, zeer duurzaam van opzet, zijn verplaatsbaar, en hebben hoog afwerkingsniveau.  

 

Achtergrond.

In Nederland is er een ernstig tekort aan huisvesting voor zorgbehoevende mensen. Minder  verpleeghuisbedden in de komende jaren. Naar verwachting hebben we binnen 5 jaar, tienduizenden ouderen zonder geschikte woonruimte als geen actie wordt ondernomen.

De Rijksoverheid heeft nieuwe regels ingesteld met betrekking tot de plaatsing van mantelzorgwoningen. De nieuwe regels betekenen dat in de meeste situaties de omgevingsvergunning (= bouwvergunning) niet meer nodig is. Zolang de betrokken familie kan aantonen dat er sprake is van mantelzorg, zijn deze nieuwe regels van toepassing.

In uitzonderingssituaties blijft nog wel een vergunning nodig. In die situaties kent de nieuwe regeling wel veel ruimere bevoegdheden van gemeenten om af te wijken van bestemmingsplannen. Bovendien geldt een maximale doorlooptijd van 8 weken voor de aanvraag van de vergunning.

Vanuit de overheid wordt het gestimuleerd dat ouderen ouder worden in de eigen omgeving. Dit is sinds 2015  al mogelijk. Onder andere door het aanschaffen van een mantelzorgwoning. Echter, een vereiste van een mantelzorgwoning is dat er een zorgindicatie moet zijn. Deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar niet elke senior ontvangt daadwerkelijk de wettelijk vereiste mantelzorg.  En toch hebben ook deze ouderen wel de wens om zelfstandig in de eigen omgeving te blijven wonen. Speciaal hiervoor is er in 2017 een pré-mantelzorgwoningbeleid ontwikkeld. Dit is een landelijke regeling die per gemeente divers te interpreteren valt.

Landelijk gezien is een pré-mantelzorgwoning een regeling voor mensen die nog geen (urgente) mantelzorg ontvangen. Wel willen deze mensen graag ouder worden in de omgeving van kinderen of familie. Door het plaatsen van een pré-mantelzorgwoning is het toch mogelijk om bij elkaar te wonen. Terwijl er geen concrete mantelzorgsituatie is. Met een pré-mantelzorgwoning is de kans  groot dat er een mantelzorgvraag in de toekomst ontstaat. Dit omdat de senioren een leeftijd hebben dat er langzamerhand beperkingen optreden. Mocht er in deze situatie dan wel een concrete mantelzorgvraag ontstaan, dan is er sprake van een normale mantelzorgwoning. Regelgevingen op het gebied van pré-mantelzorgwoning  verschillen per gemeente. Maar een feit is dat de overheid tegenwoordig de gemeentes oproept tot het stimuleren van mantelzorgwoningen. Hierdoor staan veel gemeenten open voor een pré-mantelzorgwoningbeleid. Ook omdat het de eenzaamheid onder ouderen reduceert.